Pravidla hry

Hru provozuje, spravuje a vyvíjí Městská knihovna Ostrov, p. o. (IČ: 70926620, Zámecký park 224, 36301 Ostrov) - dále jen provozovatel.

V kostce

Principem hry je hledání QR kódů, což jsou obrázky s kódem. Po naskenování kódu mobilním telefonem nebo přepsáním kódu do aplikace se zobrazí hráči otázka (otázka se vybírá dle kódu a věkové kategorie hráče). Po zodpovězení otázky se odpověď zašle k manuální nebo automatické kontrole obsluhou knihovny, pod kterou je hráč registrován. Za správně zodpovězenou otázku získá hráč body a zkušenosti na své uživatelské konto a na konto knihovny, pod kterou je registrován. Za nasbírané body si hráč může v "Obchůdku" hry kupovat položky, které si vyzvedne v knihovně, pod kterou je registrovaný.

Pravidla hry

Omezení

  • Je zakázáno jakkoliv obcházet systém vyhodnocování a zpracování odpovědí na otázky.
  • Uživatel, který se do systému registroval (dále jen hráč), musí uvést při registraci pravdivé údaje. E-mailová adresa musí být trvale platná a uživatel musí mít přístup k jejímu obsahu.
  • Hráč bude na uživatelském kontě hrát sám, nikdo nebude herní otázky a úkoly řešit za něj.
  • Hráč nesmí ničit vyvěšené kódy.
  • Hráč nesmí jakkoliv sdílet kódy nebo odpovědi na otázky.

V případě porušení těchto pravidel bude účet zablokován a veškeré body propadnou.

Právo na změny

Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravy pravidel a systému hry, a to i v jejím průběhu. O změnách bude informovat v sekci "Novinky", zde na webu.

Ochrana osobních údajů

Systém sbírá některé údaje o uživateli, které jsou zákonem označeny jako osobní.

Přezdívka. Během registrace je potřeba vyplnit přezdívku, tento údaj je veřejný a přístupný komukoliv. Při registraci volte přezdívku tak, aby jednoznačně neidentifikovala osobu.

Číslo čtenáře. Při registraci je potřeba vyplnit kompletní číslo čtenáře, které hráči přiděluje knihovna, ke které se registruje. Pokud je číslo zadáno chybně a knihovna ho nedokáže ověřit bude uživatelské konto dočasně zablokováno.

IP adresa. Systém sbírá IP adresy za účelem detekce zneužití aplikace a kontroly porušení pravidel uživatelem. Tato data jsou měsíc po sběru smazána, pokud nejsou vyhodnocena jako akce vedoucí k narušení systému nebo porušení pravidel.

Aktivity uživatelského účtu. Systém sbírá za účelem detekce zneužití aplikace a kontroly porušení pravidel aktivity uživatelů. Tato data jsou dva roky po sběru smazána, pokud nejsou vyhodnocena jako akce vedoucí k narušení systému nebo porušení pravidel.

Rok narození. Pro provoz hry je potřeba uvést platný rok narození. Tato informace je připojena k uživatelskému účtu a slouží k zobrazení správné kategorie herních otázek.

Žádost o smazání uživatelského konta. Žádosti o anonymizaci a deaktivaci uživatelského konta směřujte na info@iqrace.cz .

Žádost o výpis sebraných dat. Žádosti o výpis sebraných dat uživatelského konta směřujte na info@iqrace.cz .

Aktuální nastavení hry

Skupiny hráčů

Toto rozdělení určuje, která otázka se uživateli zobrazí (její podoba a náročnost).

Skupina 1. st. ZŠ, od 8 do 11 let věku dle roku narození

Skupina 2. st. ZŠ, od 12 do 16 let věku dle roku narození

Skupina Studenti, od 17 do 20 let věku dle roku narození

Další nastavení hry

Maximální počet bodů za kód = 40

Maximální počet zkušeností za kód = 100

Minimální počet bodů za kód = 1

Minimální počet zkušeností za kód = 10


Stránka byla naposledy upravena 27. 08. 2020 16:00.

Poslední novinky

Ukončení soutěže

Kamila Chaloupková, 10. 05. 2021 12:57

Spouštíme to!!!

Ondřej Douša, 02. 03. 2020 12:41

Vypuštění prvních informací

Ondřej Douša, 20. 02. 2020 15:28

Časový plán pro rok 2020

Ondřej Douša, 07. 02. 2020 07:35

Partneři

CZLAN z.s.

Nejlevnější Zboží.cz

Provozovatel

Městská knihovna Ostrov, p. o.

Městská knihovna Ostrov, p. o.
Zámecký park 224
36301 Ostrov
E-mail: info@iqrace.cz
Web: https://mkostrov.cz